Świat Rekrutacji - Praca i HR

October 11, 2016

Na jakie stanowiska rekrutowano w II kwartale 2016 r.? Raport Pracuj.pl

Filed under: Uncategorized — admin @ 9:56 pm

Na jakie stanowiska rekrutowano w II kwartale 2016 r.? Raport Pracuj.pl

Analiza ofert pracy opublikowanych na portalu Pracuj.pl w II kwartale 2016 r. wskazuje, że najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do osób pracjących na stanowisku specjalisty (69% wszystkich ofert). Na drugim miejscu uplasowały się oferty pracy dedykowane kierownikom/managerom (13% wszystkich ofert), do których skierowano 16 937 ogłoszeń, na trzecim miejscu znalazły się oferty pracy dla asystentów (5% wszystkich ogłoszeń).

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy dla kierowników?

Analiza ofert pracy opublikowanych przez pracodawców w II kwartale 2016 r. wskazuje, że istnieją branże, w których stanowiska dla specjalistów stanowią blisko 90% ogółu ogłoszeń. Widoczne jest to szczególnie w branży IT, w której oferty pracy dla osób na stanowiskach specjalistów stanowiły 88% wszystkich ogłoszeń. Drugą branżą z podobnym wynikiem była telekomunikacja i zaawanasowane technologie, w której 83% ofert skierowanych było do specjalistów. Zarazem branże te procentowo zgłosiły najmniejsze zapotrzebowanie na kierowników. Z branży IT zaledwie 6% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do kierowników, a z branży telekomunikacja i zaawansowane technologie 8% wszystkich ogłoszeń stanowią oferty pracy dla kierowników.

Osób na stanowiska kierownicze poszukiwali głównie pracodawcy z branży handel
i sprzedaż, opublikowali oni 4485 ofert dla kierowników, co stanowiło 18% wszystkich ofert z tej branży. 1249 ofert pracy dla kierowników  pochodziło z branży budownictwo i nieruchomości (16% wszystkich ogłoszeń z tej branży to oferty pracy dla kierowników), 2244 ofert pochodziło z branży bankowość, finanse, ubezpieczenia (13% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych kierownikom) oraz 1238 ofert pracy dla kierowników pochodziło z branży przemysł ciężki (11% wszystkich ogłoszeń z tej branży dedykowanych było kierownikom).

Najmłodsi na rynku pracy coraz chętniej poszukiwani

Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracodawcy coraz chętniej kierują się ku najmłodszym uczestnikom rynku pracy, co widoczne jest we wzrostach liczby ofert pracy skierowanych do praktykantów i stażystów oraz asystentów. W II kwartale 2016 r. liczba ogłoszeń o pracę dla asystentów zwiększyła się o 30% w porównaniu z II kwartałem 2015 r., a dla praktykantów i stażystów o 28%. Dla porównania liczba ofert pracy na stanowiska specjalistyczne wzrosła 14% rok do roku, a na stanowiska kierownicze o 12%. Jednak mimo dynamicznego wzrostu, nadal oferty pracy dla najmłodszych uczestników rynku stanowią niewielki odsetek ogółu ogłoszeń. 5% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do asystentów oraz 3% wszystkich ofert pracy skierowanych jest do praktykantów i stażystów.

Asystentów, w II kwartale 2016 roku, poszukiwali przede wszystkim pracodawcy z branż handel i sprzedaż (1780 ogłoszeń), bankowość, finanse, ubezpieczenia (829 ogłoszeń), budownictwo i nieruchomości (394 ogłoszeń) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (366 ogłoszeń). Największe wzrosty zapotrzebowania na asystentów, w stosunku do II kwartału 2015 roku, odnotowano w branży handel i sprzedaż, w której pojawiło się 65% więcej ofert pracy dla asystentów, w branży telekomunikacji i zaawansowanych technologii, z której pochodziło o 48% więcej ofert pracy dla asystentów oraz w branży produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG), z której pochodziło o 42% więcej ofert pracy dla asystentów.

Najwięcej ogłoszeń na praktyki i staże w II kwartale 2016 r. opublikowali pracodawcy z branży bankowość, finanse, ubezpieczenia – łącznie 681 ogłoszeń. Praktykanci i stażyści poszukiwani byli także przez firmy z branży handel i sprzedaż (511 ogłoszeń) oraz produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG (334 ogłoszeń). Największy odsetek ofert praktyk i staży w II kwartale 2016 r. skierowano do osób specjalizujących się w HR/zasobach ludzkich – wśród wszystkich ogłoszeń skierowanych do osób tej specjalizacji 8% stanowiły te adresowane do najmłodszych uczestników rynku pracy.

W jakich specjalizacjach jest więcej pracy dla kierowników?

Analizując konkretne specjalizacje, największy odsetek ofert pracy na stanowiska kierownicze w II kwartale 2016 r. skierowano do osób odpowiedzialnych za obszar budownictwa  (ogłoszenia kierownicze stanowiły 26% wszystkich ofert skierowanych do tych pracowników). Kierowników poszukiwano także wśród pracowników handlu i sprzedaży (18% wszystkich ogłoszeń dla tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze), osób zajmujących się marketingiem (18% wszystkich ogłoszeń skierowanych do tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze) oraz ekspertów ds. produkcji (17% wszystkich ogłoszeń skierowanych do tych pracowników to ogłoszenia na stanowiska kierownicze).

Największe wzrosty zapotrzebowania na kierowników zanotowano w II kwartale 2016 roku wśród ofert pracy dla IT (o 53% więcej ofert pracy dla kierowników w ujęciu rok do roku), pracowników obsługi klienta (o 43% więcej) oraz osób odpowiedzialnych za HR/zasoby ludzkie (o 27% więcej).

Do specjalistów, czyli osób z co najmniej dwuletnim stażem pracy, pracujących na samodzielnych stanowiskach zaadresowano w II kwartale 2016 r. najwięcej ofert pracy niezależnie od specjalizacji. Największe wzrosty zapotrzebowania na tych pracowników, rok do roku, odnotowano wśród specjalistów IT (wzrost o 27% w stosunku do roku 2015) obsługi klienta (wzrost o 26%) oraz produkcji (wzrost o 21%).

Oferty pracy dla kierowników nie tylko z dużych firm

Jak wynika z danych Pracuj.pl za II kwartał 2016 r. firmy, niezależnie od wielkości, najchętniej poszukują specjalistów. Ogłoszenia dla specjalistów stanowią 73%, a dla kierowników 13% wszystkich ogłoszeń z firm małych (zatrudniających od 11 do 50 osób). Zarazem z tych firm odnotowano największy, 23% wzrost liczby ofert pracy dla kierowników. Kierownicy poszukiwani są najchętniej przez największe firmy (zatrudniające powyżej 251 osób) – firmy tej wielkości skierowały do nich 5442 ogłoszenia (15% ogłoszeń z tej wielkości firm dedykowanych jest kierownikom).

Mega PR - World Group
Account Manager
e-mail: tamara@meega-group.com
Our Websites Network

http://meega.eu

http://scutt.eu

http://fr.scutt.eu

http://de.meega.eu

Rynek Pracy Specjalistów w lipcu 2016 r. Raport Pracuj.pl

Filed under: Uncategorized — admin @ 9:54 pm

Rynek Pracy Specjalistów w lipcu 2016 r. Raport Pracuj.pl

W lipcu na portalu Pracuj.pl opublikowano 39 007 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost liczby ofert pracy o 3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim.

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy?

W lipcu na portalu Pracuj.pl największą liczbę ofert pracy opublikowali pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Z branży tej pochodziło 7 461 ogłoszeń o pracę, co stanowiło 19% wszystkich lipcowych ogłoszeń (wzrost liczby ogłoszeń rok do roku o 5%). Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia z liczbą 5 323 oraz przemysł ciężki z liczbą 3 286 ogłoszeń. W lipcu największy wzrost zapotrzebowania na pracowników odnotowano w branży turystyka, hotelarstwo, gastronomia – pracodawcy z tej branży opublikowali o 14% ogłoszeń więcej niż przed rokiem. Warto zauważyć, że miesiące wakacyjne to co roku zwiększone zapotrzebowanie na pracowników tej branży. Znaczący wzrost zanotowała także branża produkcja dóbr szybkozbywalnych - FMCG i wyniósł on 12%.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy w lipcu?

W lipcu najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było 36% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w lipcu. Pracodawcy w lipcu poszukiwali także pracowników obsługi klienta (20% wszystkich ofert pracy) oraz IT (16% wszystkich ofert pracy). Znacząca liczba ofert pracy skierowana była także do specjalistów do spraw finansów (15% wszystkich ofert). Z kolei do inżynierów pracodawcy skierowali 10% wszystkich ogłoszeń, a zapotrzebowanie na tych ekspertów wzrosło rok do roku o 4%.
Największy wzrost zainteresowania pracodawców w lipcu dotyczył specjalistów produkcji – liczba ofert adresowanych do tych pracowników wzrosła o 14% w porównaniu z lipcem 2015 r. Widoczny jest także wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT utrzymujący się już od kilku miesięcy – w lipcu wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów wyniósł 12%. O tyle samo (12%) wzrosła liczba ofert skierowanych do specjalistów zajmujących się obsługą klienta. Istotne wzrosty liczby ogłoszeń zaobserwowano w lipcu także w przypadku specjalistów ds. logistyki (wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku).

W których województwach najłatwiej o pracę?

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największa liczbą ogłoszeń o pracę. W lipcu pracodawcy z tego regionu opublikowali 8 567 ofert, co stanowiło 22% ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 4 176 ofertami oraz małopolskie z 3 739 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: wielkopolskiego (3 565), śląskiego (3 400) oraz pomorskiego (2 727). W lipcu 2016 r. największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwie pomorskim, w którym wzrost liczby ofert pracy wyniósł 11% oraz w województwie zachodniopomorskim, w którym pracodawcy opublikowali o 10% więcej ofert niż przed rokiem.

Jakie firmy poszukują pracowników?

W lipcu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które opublikowały łącznie 11 816 ofert pracy. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z firm zatrudniających od 51 do 250 osób (10 769 ofert) oraz firm zatrudniających od 11 do 50 osób (10 111 ofert). Najmniejsza liczba ogłoszeń pochodziła z najmniejszych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób i wynosiła 6 308. Natomiast najwyższy wzrost liczby opublikowanych ofert pracy, o 5% w porównaniu rok do roku, opublikowały firmy zatrudniające od 11 do 50 pracowników.

Best Regards
Filippe Oliveira
NextJobs - World Group

Account Manager
e-mail: Filippe@nextjobs-group.com
Our Websites Network:

http://next-jobs24.com/

http://uk.next-jobs24.com/

http://pl.next-jobs24.com/

http://at.next-jobs24.com/

http://au.next-jobs24.com/

http://de.next-jobs24.com/

Jakie języki obce są najbardziej potrzebne w pracy?

Filed under: Uncategorized — admin @ 9:54 pm

Jakie języki obce są najbardziej potrzebne w pracy?

Według analizy Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2016 roku wymóg znajomości języka angielskiego znalazł się w 70% ofert pracy. To znaczny wzrost, porównując z wymaganiami w ofertach w zeszłym roku. Na kolejnych miejscach uplasował się język niemiecki (14% ogłoszeń zawiera wymóg jego znajomości) i francuski (4% ogłoszeń).

Znajomość języka obcego to bardzo istotny aspekt dla pracodawców. Język angielski jest już standardem, najczęściej firmy wymagają znajomości komunikatywnej lub bardzo dobrej. To na naukę tego języka powinniśmy więc postawić w pierwszej kolejności. Niestety, często zdarza się, że kandydaci deklarują w CV komunikatywną znajomość języka angielskiego, a już podczas rozmowy telefonicznej rekruter przekonuje się, że jest to deklaracja zdecydowanie na wyrost. Nie warto więc ubarwiać swojego CV, a realnie zadbać o znajomość języka angielskiego – radzi Konstancja Zyzik, Koordynator Zespołu ds. Rekrutacji w Grupie Pracuj.

Komu w pracy najbardziej potrzebny będzie język angielski?

Jak wynika z analizy Pracuj.pl w I półroczu 2016 roku 70% ofert pracy publikowanych na portalu zawierała wymóg znajomości języka angielskiego. Z danych wynika również, że znajomość języka angielskiego jest coraz bardziej potrzeba na rynku pracy. W I półroczu 2015 roku 47% ogłoszeń zawierało wymóg znajomości języka angielskiego, w ciągu roku nastąpiła więc zmiana o 23 p.p.

Najwięcej ofert pracy, w których pojawia się wymóg znajomości języka angielskiego, skierowanych jest do osób odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania – aż 92% ogłoszeń zawiera takie wymaganie. Pracownicy odpowiedzialni za badania i rozwój także nie powinni zapominać o nauce języka angielskiego. W I półroczu 2016 roku 85% ogłoszeń do nich skierowanych posiadało wymóg znajomości tego języka. Podobne oczekiwanie zawierało też 85% ofert pracy dla osób odpowiedzialnych za marketing.

Bez znajomości angielskiego trudno też o pracę w obszarze hotelarstwa, gastronomii czy turystyki. 82% ogłoszeń dla pracowników z tego obszaru zawierało wymóg posługiwania się tym językiem.

Komu w pracy pomoże język niemiecki?

Drugim, najczęściej pojawiającym się w ogłoszeniach o pracę językiem, jest język niemiecki. W pierwszym półroczu 2016 roku oferty zawierające wymóg znajomości tego języka stanowiły 14% wszystkich ogłoszeń – to wzrost o 5 p.p. w stosunku do danych z pierwszego półroczna 2015 r.

- Do niedawna szanse na zatrudnienie mieli głównie kandydaci ze znajomością języka na poziomie C1. Obecnie część centrów outsourcingowych decyduje się na przyjmowanie pracowników, których poziom znajomości języka niemieckiego oceniany jest na B2. Firmy te gwarantują pracownikom dalszy rozwój poprzez np. szkolenia wewnętrzne. Niektóre centra nie chcą jednak obniżać wymogów językowych czy merytorycznych, dlatego aby zwabić wykwalifikowanych pracowników oferują dodatkowe benefity i zaczynają podnosić wynagrodzenia, tym samym przekraczają średnią płacę w tym sektorze – komentuje Magdalena Zagrodnik, Recruitment Manager w firmie doradztwa personalnego People

Z analizy ogłoszeń, które zostały opublikowane na portalu Pracuj.pl w I kwartale 2016 r. wynika, że wymóg znajomości języka niemieckiego pojawiał się najczęściej wśród ogłoszeń skierowanych do osób odpowiedzialnych za transport, spedycję, logistykę (25% z wszystkich ofert dla tych specjalistów zawiera wymóg znajomości języka niemieckiego), budownictwo (22%) oraz pracowników łańcucha dostaw (20%).

Znajomość języka niemieckiego pojawia się także szczególnie często w ogłoszeniach dla inżynierów. Najczęściej wymóg znajomości tego języka występuje w ofertach dla monterów/serwisantów (24% wszystkich ogłoszeń skierowanych do tych pracowników), mechaników (prawie 20% wszystkich ogłoszeń skierowanych dla tych pracowników) oraz osób specjalizujących się w konstrukcjach i technologiach (prawie 18% wszystkich ogłoszeń skierowanych dla tych pracowników).

Komu przyda się w pracy język francuski?

W pierwszym półroczu 2016 r. poszukiwano także osób ze znajomością języka francuskiego (4% wszystkich ogłoszeń zawierało wymóg znajomości tego języka). Nauką języka francuskiego powinni zainteresować się przede wszystkim pracownicy call center (ponad 8% wszystkich ogłoszeń do nich skierowanych posiada wymóg znajomości tego języka), osoby zajmujące się finansami/ekonomią (prawie 7% wszystkich ogłoszeń dla tych pracowników) oraz administracją biurową (ponad 6% wszystkich ogłoszeń dla tych pracowników).

Best Regards
Thomas Mason
Meega Jobs - World Group

Account Manager
e-mail: thomas@meega-group.com
Our Websites Network

http://meega.pl

http://meega.de

http://meega.net

http://meega-uk.com

http://meega.us

http://meega.at

Rynek Pracy Specjalistów w sierpniu 2016 r. Raport Pracuj.pl

Filed under: Uncategorized — admin @ 9:53 pm

Rynek Pracy Specjalistów w sierpniu 2016 r. Raport Pracuj.pl

W sierpniu na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 161 ogłoszeń o pracę, co oznacza wzrost liczby ofert pracy o 16% w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Najwięcej ofert pracy pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. O pracę najłatwiej było w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bezrobocie w sierpniu wyniosło 8,5%. Stopa bezrobocia w sierpniu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w sierpniu ub. roku (8,5 proc. w porównaniu do 9,9 proc.). Dane Pracuj.pl pokrywają się z danymi publikowanymi przez MRPiPS – w sierpniu na Pracuj.pl opublikowano 41 161 ofert pracy, a zapotrzebowanie na pracowników wzrosło o 16% w ujęciu rok do roku.

Z jakich branż pochodziło najwięcej ofert pracy?

Jak wynika z danych Pracuj.pl pierwsza trójka branż z których pochodziło najwięcej ofert pracy nie uległa w sierpniu, w porównaniu z lipcem, zmianie. W sierpniu na portalu Pracuj.pl największą liczbę ofert pracy opublikowali pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Z branży tej pochodziło 7 841 ogłoszeń o pracę, co stanowiło 19% wszystkich sierpniowych ogłoszeń (wzrost liczby ogłoszeń rok do roku o 7%). Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia z liczbą 5 439, przemysł ciężki z liczbą 3 427 ogłoszeń oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie z liczbą 3 228 ogłoszeń o pracę. Także pracodawcy z branży przemysłowej znacząco zwiększyli w sierpniu liczbę publikowanych ofert pracy – wzrosty wyniosły odpowiednio 21% dla przemysłu lekkiego i 18% dla przemysłu ciężkiego w porównaniu rok do roku.

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy w lipcu?

W sierpniu najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy handlu i sprzedaży, do których adresowanych było 36% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na Pracuj.pl w omawianym okresie. Pracodawcy w sierpniu poszukiwali także pracowników obsługi klienta (20% wszystkich ofert pracy) oraz IT (15% wszystkich ofert pracy). Znacząca liczba ofert pracy skierowana była także do specjalistów do spraw finansów (13% wszystkich ofert). Na piątym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych pracowników znaleźli się inżynierowie.

W sierpniu pracodawcy znacząco zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów IT – wzrost ofert skierowanych do nich w ujęciu rok do roku wyniósł 23%, tuż za nimi znaleźli się pracownicy logistyki na których zapotrzebowanie wzrosło w sierpniu o 22% (rok do roku). Wzrosła także liczba ofert skierowanych do pracowników produkcji (o 21%) oraz obsługi klienta (o 20%).

Nadal obserwuje się znaczące, bo 19%, wzrosty zapotrzebowania na specjalistów HR – co jest wynikiem systematycznych wzrostów rynku pracy. Pracodawcy częściej sięgają po pracowników HR, którzy nie tylko mogą wspierać ich w efektywnych i skutecznych rekrutacjach, ale w zarządzaniu wielopokoleniowymi zespołami oraz dbaniu o wizerunek firmy, jako dobrego pracodawcy.

W których województwach było najłatwiej o pracę w sierpniu?

Mazowieckie niezmiennie znajduje się na czele województw z największa liczbą ogłoszeń o pracę. W sierpniu pracodawcy z tego regionu opublikowali 9 283 ofert, co stanowiło 23% ogólnej liczby ogłoszeń w tym miesiącu. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 4 317 ofertami oraz małopolskie z 3 942 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: wielkopolskiego (3 717), śląskiego (3 587) oraz pomorskiego (2 794). W sierpniu 2016 r. największe wzrosty liczby opublikowanych ofert pracy odnotowano w województwie wielkopolskim, w którym wzrost liczby ofert pracy wyniósł 26% oraz w województwie pomorskim, w którym pracodawcy opublikowali o 21% więcej ofert niż przed rokiem.

Jakie firmy poszukiwały pracowników w sierpniu?

W sierpniu najczęściej zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników, które opublikowały łącznie 12 549 ofert pracy, co stanowiło 30% wszystkich ogłoszeń o pracę z tego okresu. Zbliżona liczba ogłoszeń pochodziła z firm zatrudniających od 11 do 50 osób (10 706). Istotny wzrost pod względem wzrostu zapotrzebowania na pracowników zanotowały firmy zatrudniające od 11 do 50 pracowników – w przypadku tych firm wzrost, rok do roku, wyniósł 22%.

Best Regards
Marko Thinker
NextCars - World Group

Account Manager
e-mail: thomas@nextcars-group.com
Our Websites Network:

US - Next-Cars

UK - Next-Cars

FR - Next-Cars

DE – Next-Cars

August 4, 2015

Kiedy należy odrzucić ofertę pracy?

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — admin @ 1:13 pm

Kiedy należy odrzucić ofertę pracy?

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy każdy kandydat, który otrzyma informację o przyjęciu do pracy powinien, niejako z definicji, cieszyć się z otrzymanej szansy. Są jednak sytuacje, gdzie warto się poważnie zastanowić, a nawet zrezygnować z propozycji.


Niesatysfakcjonujące warunki
Już w trakcie spotkania z rekruterem i negocjowania warunków zatrudnienia łatwo można zweryfikować, czy praca spełni nasze wymagania. W przypadku, gdy specyfika zadań znacznie odbiega od naszych wyobrażeń lub wynagrodzenie nie jest adekwatne do poziomu umiejętności - najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z posady. W ten sposób unikniemy rozczarowania czy frustracji. Warto oczywiście negocjować, ale ustalenie progu finansowego, poniżej którego nie chcemy zejść, to dobry sposób na weryfikowanie ofert. Przyjmowanie pracy poniżej naszych kwalifikacji, nawet przy nieco lepszych warunkach finansowych, na dłuższą metę też nie jest dobrym rozwiązaniem. Rozwój zawodowy to naturalna potrzeba każdego z nas.

Przeciążenie obowiązkami
Warto pamiętać o idei work - life balance. Jeśli posiadamy rodzinę, a przyjęcie oferty pracy będzie wymagało częstych wyjazdów służbowych, kończenia projektów w weekendy albo spędzania w biurze ponad 60 godzin tygodniowo, zastanówmy się czy jesteśmy gotowi na takie poświęcenie - zaznacza Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Nieprzyjazna atmosfera
Zwracajmy uwagę na szczegóły, które pokazują jakie stosunki panują w firmie. Czy pracownicy, których spotykamy podczas rekrutacji, wyglądają na zestresowanych, a my czujemy, że atmosfera jest napięta. A może przełożony nie wzbudza naszej sympatii? Już na wstępnym etapie spotkania z potencjalnym pracodawcą, zapytajmy o warunki pracy tak, by zweryfikować czy nowe środowisko będzie nam odpowiadać - wyjaśnia Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl. Sprawdźmy, czy nie znamy kogoś, kto pracuje lub pracował w firmie, do której aplikujemy. To doskonały sposób na dowiedzenie się więcej o tym, jak naprawdę wygląda praca w danej organizacji. Poczytajmy też wypowiedzi byłych pracowników na forach. Jeśli zarzuty o złej atmosferze się powtarzają, powinno nas to zaniepokoić. Sprawdźmy też, jak często firma poszukuje pracownika na dane stanowisko. Zbyt często powtarzająca się ta sama oferta pracy może świadczyć o dużej rotacji, a to powinien być dla nas niepokojący sygnał.

Zła reputacja firmy
Praca w organizacji, której reputacja została nadszarpnięta, może niekorzystnie wpłynąć na naszą dalszą karierę. By uniknąć takiej sytuacji, wystarczy sprawdzić opinię o potencjalnym pracodawcy. Na stronach internetowych można łatwo znaleźć informacje, które pomogą w ocenie firmy. Warto też prześledzić publikacje w mediach. Można nawiązać również kontakt z obecnymi pracownikami lub popytać znajomych, czy mieli okazję zetknąć się z danym przedsiębiorstwem - tłumaczy Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Uciążliwe dojazdy
Choć deklarujemy coraz większą mobilność zawodową, to długie dojazdy do i z pracy staje się często najbardziej wyczerpującą częścią dnia. Korki w godzinach szczytu albo słabe połączenia komunikacyjne do firmy mogą wywołać frustrację oraz nadmierne zmęczenie. Na dłuższą metę, nawet atrakcyjne warunki finansowe, nie zrekompensują kłopotliwych dojazdów. Sprawdźmy więc trasę do miejsca pracy w godzinach największego ruchu oraz oszacujmy, ile czasu zajmie nam dotarcie i czy jesteśmy w stanie tyle na to poświęcić - radzi Małgorzata Majewska, ekspert portalu monsterpolska.pl.

Atrakcyjna kontroferta
W przypadku otrzymania dwóch propozycji pracy i wybrania tej bardziej korzystnej, niezwłocznie powiadom drugiego rekrutera o swojej decyzji. Kiedy pracodawca zapyta, co jest powodem naszej decyzji, nie musimy ukrywać prawdy. Być może firma postanowi o nas zawalczyć i zaproponuje bardziej atrakcyjną ofertę. Pamiętajmy, aby zostawić po sobie dobre wrażenie. Nigdy nie wiadomo, kogo i gdzie spotkamy na naszej drodze zawodowej.

Złe przeczucia
Wiele osób zapomina, jak wielkie znaczenie w podejmowaniu słusznych wyborów ma własna intuicja. Jeśli z jakiegoś powodu czujemy, że praca w danej firmie będzie błędem - to sygnał, że warto zastanowić się, czy przyjąć taką ofertę. Nawet cień wątpliwości powinien skłaniać do rozważenia wszystkich opcji za i przeciw.

Newer Posts »

Powered by WordPress