Świat Rekrutacji - Praca i HR

February 5, 2015

Porozmawiajmy o podwyżce

Filed under: Uncategorized — Tags: , , — admin @ 11:30 am

Porozmawiajmy o podwyżce

Ilu z nas chciałoby, szczególnie obecnie, usłyszeć od swojego pracodawcy informację o przyznanej podwyżce? Jak wynika z Raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu” – aż 75% pracowników oczekuje, że to szef sam zaproponuje podniesienie wynagrodzenia. Tak wyglądają nasze marzenia. A rzeczywistość?

Wśród Polaków badanych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl, tylko 52% odbyło kiedykolwiek rozmowę o podwyżce.  Jak wskazują wyniki, mniej niż połowa respondentów sama zainicjowała taką rozmowę - 38% badanych, a z kolei tylko jedna piąta (19%) została na nią zaproszona przez przełożonego. Pozostałe 48% badanych nigdy nie rozmawiało o podniesieniu wynagrodzenia. Powyższe dane świadczą o tym, że rozmowy o finansach nie są naszą mocna stroną.

To, że prawie połowa z respondentów nigdy nie uczestniczyła w rozmowie o podwyżce, to zaskakujący wynik. Wśród badanych blisko 80% to osoby w wieku 30 lat lub starsze. Można założyć, że pracują one już od kilku lat, ale w tym okresie nie miały okazji dyskutować o zmianie poziomu zarobków. To zaś sugeruje, że trudno rozmawia się nam o płacach. Na tyle trudno, że znaczna część respondentów w ogóle nie porusza tego tematu – komentuje Maciej Bąk, Ekspert ds. Raportów Wynagrodzeń Grupy Pracuj

Co nas skłania do rozmowy o podwyżce?

Z przeprowadzonego badania wynika, że do rozmowy o podwyżce motywują Polaków aspekty racjonalne, bezpośrednio związane z wykonywaną pracą zawodową. Najczęstszym impulsem do poruszenia tematu wynagrodzenia jest wzrost zakresu obowiązków – deklaruje tak 54% badanych. Kolejny aspekt to świadomość tego, że osoby na podobnym stanowisku zarabiają więcej. Również sukcesy w pracy przekładają się na większą śmiałość badanych w rozmowach o podniesieniu pensji. Jednak szanse na zmianę wynagrodzenia mamy zawsze, bo w dużej mierze podwyżka zależy od naszego przygotowania i sposobu przeprowadzenia rozmowy z pracodawcą.

Przygotuj się, przyjdź z propozycją

Rozmowa o podniesieniu wynagrodzenia, to jak każde negocjacje biznesowe. Musimy mieć konkretne argumenty i być przygotowani na różne pytania.

Do rozmowy o podwyżce powinniśmy się dobrze przygotować. Należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, zanalizujmy przebieg naszej pracy u obecnego pracodawcy. Może znajdziemy zawodowe sukcesy, nawet drobne, które pomogą nam uargumentować naszą prośbę – radzi Maciej Bąk, Ekspert ds. Raportów Wynagrodzeń Pracuj.pl – Pracodawca nie musi pamiętać o wszystkich naszych osiągnięciach, to my powinniśmy mu o tym przypomnieć – dobre relacje z zespołem, zadowolenie klientów, pochwały od przełożonych, to już są argumenty wskazujące na nas, jako na wartościowych pracowników. To nasz pierwszy krok. Po drugie zastanówmy się, jakie mamy dodatkowe kompetencje, których do tej pory nie mieliśmy okazji zaprezentować w pracy. Może doskonale znamy jakiś język obcy, a nie wykorzystywaliśmy do tej pory tej umiejętności? Może mamy predyspozycje pedagogiczne i moglibyśmy szkolić nowych pracowników? Warto zanalizować obecny zakres obowiązków, by wiedzieć o jakie dodatkowe zadania możemy go rozszerzyć. Bo przecież nie zawsze pracodawca musi nam wyznaczać obowiązki – możemy ich zmianę zaproponować sami, z korzyścią dla nas – dodaje Maciej Bąk.

Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu”, jednym z głównych bodźców do rozmowy o podwyżce jest świadomość tego, że osoby na podobnym stanowisku zarabiają więcej. Aby dowiedzieć się, ile zarabiają pracownicy o podobnym doświadczeniu, zakresie obowiązków i specjalizacji warto skorzystać z  serwisu zarobki.pracuj.pl. Dzięki temu w szybki i bezpłatny sposób zyskamy wiedzę, o jakich stawkach możemy rozmawiać z pracodawcą. Jak podkreślają eksperci, nie tylko nie powinniśmy bać się samej rozmowy o podwyżce, lecz także nie powinniśmy mieć oporów przed określeniem tego, jaka kwota wynagrodzenia nas satysfakcjonuje.

Budownictwo i nieruchomości na fali wznoszącej

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , — admin @ 11:28 am

Budownictwo i nieruchomości na fali wznoszącej

Dane z raportu Pracuj.pl „Specjaliści na Rynku Pracy 2014” wskazują na ożywienie w branży budownictwo i nieruchomości. W 2014 ofert pracy z tej branży było aż o 13,4% więcej, niż w roku 2013. W 2014 r. na Pracuj.pl opublikowano z tej branży,  ponad 25 tys. ogłoszeń o pracę co stawia ją na piątym miejscu pod względem liczby opublikowanych ofert.

Jacy specjaliści są poszukiwani w budownictwie i nieruchomościach?

Pracodawcy w tej branży poszukiwali inżynierów, osób odpowiedzialnych za prace budowlane i produkcję, a także finansistów, pracowników działów obsługi klienta oraz handlowców  i sprzedawców. Sporo ofert pracy dotyczyło także specjalistów ds. nieruchomości i pracowników odpowiedzialnych za IT. Zapotrzebowanie na specjalistów z różnych obszarów potwierdza również Aneta Lebieżyńska, Główny Specjalista ds. Rekrutacji i Adaptacji ze Skanska S.A: „W 2014 roku zapowiadaliśmy zatrudnienie 800 osób i nie tylko zrealizowaliśmy te plany, ale znacznie je przekroczyliśmy. Tym niemniej nadal poszukujemy doświadczonych specjalistów. Na chwilę obecną najwięcej naszych ofert pracy kierujemy do inżynierów z uprawnieniami: kierowników budów i robót, szczególnie ze specjalizacji elektrycznej, energetyczne, niskoprądowej czy kolejowej. Poszukujemy również osób z wykształceniem innym niż budowlane m.in. w obszarze finansów, zasobów ludzkich, analizy biznesowej czy zarzadzania projektami. Chcemy zatrudnić zarówno specjalistów z doświadczeniem, jak również młode osoby, absolwentów, którzy wraz z rozwojem naszej firmy będą rozwijać swoje umiejętności”.

Zarówno w 2013 roku, jak i 2014, na pierwszych trzech miejscach pod względem liczby opublikowanych ogłoszeń, znaleźli się specjaliści budownictwa, handlu i sprzedaży oraz inżynierii. Pod względem dynamiki wzrostu, niekwestionowanym liderem jest inżynieria. Liczba ogłoszeń dedykowanych specjalistom tej dziedziny wzrosła o 14%. Wyraźne wzrosty liczby ofert pracy widoczne są także dla specjalistów produkcji i obsługi klienta. W pozostałych obszarach liczba ogłoszeń o pracę, w porównaniu rok do roku, była na zbliżonym poziomie.

Kluczowy specjalista - Inżynier

W 2014 w branży budownictwo i nieruchomości największe szanse na zmianę pracy mieli specjaliści w dziedzinie inżynierii. Ofert dla nich było aż o 14% więcej niż w roku poprzednim i stanowiły one aż jedną piątą wszystkich ogłoszeń o pracę z tej branży. Co ważne, wzrost zapotrzebowania na tych specjalistów utrzymywał się przez cały rok - w każdym miesiącu ofert pracy było więcej, niż w analogicznym okresie 2013 r. Poszukiwano inżynierów z obszarów konstrukcje/ technologie, elektronika/elektryka i projektowanie – co więcej, liczba ofert pracy dla tych specjalistów dynamicznie rosła.

Rosnące zapotrzebowanie na inżynierów potwierdza również m.in. firma Budimex. „Z perspektywy Grupy Budimex mogę potwierdzić, że w 2014 roku odnotowaliśmy duży wzrost liczby osób nowozatrudnionych w porównaniu do 2013 roku. W 2014 roku przyjęliśmy ponad 500 nowych pracowników, przeszło dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Wśród wszystkich zatrudnionych 70% stanowili inżynierowie i projektanci różnych specjalności, głównie budownictwa i energetyki – wyjaśnia  Monika Wiśniewska - Pietruszka, Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju w Budimex SA. „W tym roku planujemy dalszy wzrost zatrudnienia w spółkach grupy Budimex. Rozwijamy działalność w nowych sektorach, jak energetyka i budownictwo przemysłowe, stąd w 2015 roku będziemy rekrutować inżynierów w tych branżach. Dzięki pozyskaniu wielu kontraktów zwiększamy także skalę naszej działalności w budownictwie infrastruktury komunikacyjnej, dlatego planujemy znaczny wzrost ofert pracy adresowanych również do inżynierów w specjalności drogowej i mostowej. Będziemy też szukać specjalistów do nadzorowania robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz automatyki. W sumie w 2015 roku planujemy przyjąć w samym tylko Budimeksie SA ok. 800 nowych pracowników” – dodaje Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju w Budimex SA.

Jaka pora roku sprzyja poszukiwaniu pracy w branży budownictwo i nieruchomości?

Jak wynika z danych Pracuj.pl, najlepszym miesiącem na poszukiwanie pracy w omawianej branży był w 2014 roku, styczeń – opublikowano wtedy 2 609 ofert pracy. Także miesiące letniei wczesnojesienne sprzyjają pracownikom z branży budownictwo i nieruchomości. Natomiast listopad i grudzień to czas, kiedy liczba ofert pracy zasadniczo spada. W listopadzie 2014 r. opublikowano ich 1 832, a w grudniu tego samego roku 1 499. Podobne zjawisko obserwowano w 2013 r. Wtedy także początek roku przyniósł znaczący wzrost ogłoszeń o pracę, a koniec zasadnicze ich obniżenie.

Kto zatrudniał?

Pierwsze prognozy i wyniki 2014 roku mogły napawać przedstawicieli branży budownictwo i nieruchomości pewnym optymizmem. Na duży wzrost zamówień liczyli najwięksi gracze na rynku – generalni wykonawcy oraz firmy liczące ponad 250 pracowników. Znalazło to przełożenie w liczbie opublikowanych przez te firmy ogłoszeń. Ich wzrost rok do roku był bardzo znaczący i wyniósł 41% (z 5 565 ogłoszeń w 2013 do 7 406 ogłoszeń w 2014).

Mniejsze firmy były nieco ostrożniejsze, choć także one zwiększyły zapotrzebowanie na pracowników. W mikro przedsiębiorstwach (do 10 pracowników) wzrost ten wyniósł 14%, w firmach nieco większych wzrost był na poziomie 2-3%, a firmy średnie w niewielkim stopniu zmniejszyły zapotrzebowanie w stosunku do roku 2013.

W jakim województwie najłatwiej o pracę w branży?

Najwięcej ogłoszeń z branży budownictwo i nieruchomości publikują pracodawcy z województwa mazowieckiego. W sumie w 2014 r. było ich 4 808, czyli o ponad tysiąc więcej, niż w 2013 (3775). Duża liczba ofert pracy w 2014 r. pochodziła z województw: śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz pomorskiego. Te województwa mają dość stały poziom zapotrzebowania na pracowników, powiększający się systematycznie z roku na rok. Mapa zatrudnienia w branży budownictwo i nieruchomości stanowi w dużym stopniu odzwierciedlenie mapy rozwoju Polski. Tam, gdzie się inwestuje i gdzie powstają nowe obiekty komercyjne, tam też powstają nowe osiedla.

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — admin @ 11:25 am

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej

19 marca 2015, w godzinach 9.00 – 15.00 w Hali „Nowej” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej  (Gliwice, Kaszubska 28) odbędzie się XVII edycja Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości. W trakcie targów swoją ofertę skierowaną do studentów, absolwentów i pracowników naukowych przedstawią przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy oraz organizacje wspierające początkujących biznesmenów. Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Śląska, koordynatorami Biuro Karier Studenckich i Samorząd Studencki.

Targi stanowią doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia ułatwiają również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Ich największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Takie warunki sprzyjają wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwalają na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Są również niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.

Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych nie tylko Politechniki Śląskiej, ale również i innych uczelni regionu. Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

Ubiegłoroczna edycja wydarzenia zgromadziła ponad 120 wystawców, w tym 82 firmy, co pozwoliło nazwać targi organizowane w Politechnice Śląskiej największymi w kraju targami pracy skierowanymi do osób wchodzących dopiero na rynek pracy.
Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.

Podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu nt. dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.

Jakość oferty prezentowanej przez wystawców i związanych z nią możliwości rozwoju zawodowego doceniają licznie przybywający na targi studenci, absolwenci i pracownicy naukowi. Szacuje się, że średnia liczba uczestników targów pracy w Politechnice Śląskiej wynosi 8 000, co dowodzi, że idea organizacji wydarzenia została dopasowana do potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego.

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości są niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony są okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.

Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie www.targipracy.polsl.pl.

V Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy już niebawem!

Filed under: Uncategorized — admin @ 11:25 am

V Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy już niebawem!

04.02.2015

V Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy już niebawem!

BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów WPiA UW już po raz piąty zapraszają na Prawnicze Targi Pracy i Praktyk.

W dniach 17-18 marca 2015 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w holu głównym oraz sali wystawienniczej nr 0.97 zaprezentują się wystawcy tegorocznej edycji. Będą to nie tylko prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, ale również firmy ściśle związane z branżą prawną.

Studenci i absolwenci prawa będą mieli niepowtarzalną okazję spotkania się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskania aktualnych informacji na temat pracy, praktyk  i staży w branży prawnej. Uczestnictwo w Targach daje możliwość poznania kancelarii oraz firm obecnych na polskim rynku. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz kompetencyjnymi, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Dodatkowo podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą odbywały się:

  • szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków,
  • Symulacja Rozprawy Karnej oraz Turniej Negocjacyjny,
  • konkursy z nagrodami organizowane przez Wystawców,
  • konsultacje i porady związane z karierą udzielane przez firmę BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory,
  • testy sprawdzające poziom i umiejętności Legal English.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie  Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące Wystawców, Patronów, Partnerów oraz atrakcji towarzyszących Targom.

Zapraszamy również do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl//newsletter. Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.

Komunikat - nielegalni pośrednicy

Filed under: Uncategorized — admin @ 11:24 am

Komunikat - nielegalni pośrednicy

Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem rynków pracy Niemiec, Austrii i Szwajcarii pojawiło się wielu nieuczciwych pośredników, którzy wykorzystując bez zezwolenia nazwę naszej firmy i podszywając się pod naszych pracowników proponują oferty pracy za granicą i za swoje usługi żądają opłat od kandydatów.

Uprzejmie informujemy, że:

Adecco nie pobiera żadnych opłat od kandydatów wyjeżdżających do pracy za granicę (w tym: nie pobieramy opłat za przejazd za granicę, pośrednictwo, dokumentację, procedury),
Adecco publikuje oferty pracy za granicą zawsze z podaniem pełnego adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu i numeru certyfikatu wydanego przez Marszałka województwa mazowieckiego. Wszystkie aktualne oferty pracy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.adecco.pl.
Rekrutacjami w Adecco zajmują się wyłącznie nasi wewnętrzni konsultanci zlokalizowani w jednym z naszych biur na terenie Polski (pełny wykaz biur znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.adecco.pl/Branches/Pages/default.aspx). Adecco nie współpracuje z żadnymi firmami zewnętrznymi i osobami prywatnymi w zakresie rekrutacji kandydatów.
Adecco należy do największych organizacji skupiających firmy doradztwa personalnego: Polskie Forum HR (www.pfhr.pl), Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy (www.okap.org.pl), co gwarantuje pełną legalność prowadzonej działalności i wysoką jakość świadczonych usług.

Jednocześnie przypominamy, że:

Każda agencja prowadząca rekrutacje do pracy za granicą musi posiadać odpowiedni certyfikat. Lista firm posiadających certyfikaty dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.kraz.praca.gov.pl/).
W przypadku, jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące agencji, wówczas mogą Państwo sprawdzić jej wiarygodność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Agencja ma obowiązek przed wyjazdem kandydata za granicę przedstawić mu umowę o kierowanie do pracy za granicą, potwierdzającą warunki przyszłej pracy (zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości to zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub e-mailowego (air.poland@adecco.com) z naszymi konsultantami.

Jedynie korzystanie z usług sprawdzonych i legalnie działających agencji zatrudniania jest gwarancją dobrej pracy, właściwej opieki i Państwa zadowolenia.
Jednocześnie zapewniamy, że Adecco Poland podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki wobec osób i/lub instytucji, które będą bezprawnie wykorzystywać logo oraz nazwę naszej firmy bądź podszywać się pod naszych pracowników.

Newer Posts »

Powered by WordPress