Świat Rekrutacji - Praca i HR

March 18, 2014

Festiwal HR czyli wchodzenie na rynek pracy pewnym krokiem

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , , , — admin @ 4:15 pm

Festiwal HR czyli wchodzenie na rynek pracy pewnym krokiem
Zarówno rozpoczęcie kariery jak i coraz częściej konieczne przekwalifikowywanie się wymaga dogłębnej analizy sytuacji na rynku pracy, wymagań pracodawców oraz swoich zalet. Sprawia to często niemały kłopot. Kolejna edycja Festiwalu HR organizowana w Krakowie wychodzi naprzeciw takim trudnościom. Czy powinieneś skorzystać? Sprawdźmy.

Festiwal HR jest corocznym projektem organizacji studenckiej funkcjonującej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod nazwą Koła Naukowego „Personalni”. Wydarzenie ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu praktyków z dziedziny HR oraz wszystkich osób zainteresowanych trendami na rynku pracy, współczesnymi wymaganiami stawianymi pracownikom, sposobami wynagradzania ,rekrutacji a także popularnym ostatnio coachingiem.

Jak to wygląda? Organizatorzy proponują nam praktyczne szkolenia i warsztaty, które odbędą się w dniach 7 -10 kwietnia w godzinach od 9:30 do 16:00 na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Istnieje możliwość wyboru interesującej nas prelekcji bądź warsztatu. Co ciekawe, spotkania mają charakter otwarty, każdy zainteresowany może zapisać się na wydarzenie za pomocą specjalnie przeznaczonej do tego platformy.

Prelekcje poprowadzą przedstawiciele firm takich jak Aon Hewitt, Aleksander Mann Solutions, ManPower, Motywatorium, Sedlak&Sedlak, PCC, Wszechnica UJ, Stu Go, Zmiana na Dobre. Różnorodność zakresu ich działalności niewątpliwie zachęca do udziału.

W przypadku wątpliwości, warto zapoznać się z programem festiwalu na stronie http://personalni.uek.krakow.pl/ lub fanpege’u KN Personalni UEK.

Kobiety zdobywają rynek pracy

Filed under: Aktualności — Tags: , , , — admin @ 4:15 pm

7 na 10 kobiet odczuwa satysfakcję z obecnie wykonywanej pracy. Najważniejsza w życiu zawodowym jest dla nich stabilność zatrudnienia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji. Panie są również gotowe na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli wymagałoby tego nowe wyzwanie zawodowe. Takie wnioski wynikają z badania „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzonego przez Pracuj.pl.

Dobrze wykształcone, lojalne i…

Badanie „Specjaliści na rynku pracy” przeprowadzone przez Pracuj.pl pokazuje, że kobiety dbają
o edukację. 40% respondentek może się pochwalić dyplomem magistra, 22% ukończyło studia podyplomowe, a 15% posiada wykształcenie inżynierskie, licencjackie lub niepełne wyższe. Wśród najbardziej pożądanych świadczeń pozapłacowych, panie wymieniają przede wszystkim bezpłatne szkolenia branżowe i zawodowe oraz dofinansowanie nauki języków obcych.

Prawie 60% respondentek zadeklarowało co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe. Analiza odpowiedzi pokazuje, że przedstawicielki płci pięknej cenią długofalowe relacje z pracodawcami. Połowa w obecnym/ostatnim miejscu pracy spędziła powyżej 3 lat, przy czym 20% 5-10 lat, a 15% pracowało w tej samej organizacji dłużej niż 10 lat. U poprzedniego pracodawcy ¼ kobiet spędziła ponad 5 lat. Spytane o najistotniejsze cechy idealnego pracodawcy, panie wskazywały przede wszystkim na stabilność zatrudnienia, a dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem osobistym.

…otwarte na zmiany realistki

Spośród badanych pań, 75% brało udział w procesach rekrutacyjnych w ciągu ostatniego roku. Ogromna większość kobiet (69%) jest zadowolonych z obecnie wykonywanej pracy, ale mimo tego
6 na 10 obecnie pracujących pań rozważa jej zmianę. Kobiety nie są jednak optymistkami w kwestii takich zmian – tylko co trzecia zdecydowanie dobrze albo raczej dobrze ocenia szanse na znalezienie nowego zatrudnienia dla osób o podobnym doświadczeniu zawodowym. Z drugiej strony, prawie 40% respondentek jest zdania, że w razie ich rezygnacji z pracy, trudno byłoby znaleźć odpowiednią osobę na ich stanowisko.

Kobiety są również otwarte na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli wymagałoby tego nowe wyzwanie zawodowe – odpowiedziało tak aż 76% badanych. Czynnikiem powstrzymującym przed przeprowadzką jest najczęściej sytuacja osobista, szczególnie rodzinna. W razie trudności ze znalezieniem zatrudnienia połowa ankietowanych zdecydowałaby się też na zmianę specjalizacji – takie rozwiązanie wzięłaby też pod uwagę co trzecia specjalistka, której obecna praca przestałaby przynosić satysfakcję.

Badanie “Specjaliści na rynku pracy”, zostało zrealizowane przez Pracuj.pl w dniach 24.09-4.10.2013, metodą ankiety dostępnej on-line na użytkownikach portalu Pracuj.pl, w wieku 26-60 lat, posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie na rynku pracy, aktualnie pracujące na stanowiskach specjalistycznych i wyższych lub poszukujących pracy na tych stanowiskach. Ankietę wypełniły łącznie 4003 osoby.

Pracuj.pl to najczęściej odwiedzany przez internautów polski portal pracy, skierowany do specjalistów i menedżerów. Codziennie kandydaci mogą znaleźć w serwisie co najmniej kilkanaście tysięcy ofert pracy, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju zawodowego oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Pracuj.pl wspiera również firmy w kształtowaniu ich wizerunku jako pracodawców, dzięki czemu mogą liczyć na zgłoszenia najlepszych kandydatów. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj S.A. Pracuj.pl jest członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. Więcej informacji na www.pracuj.pl

Powered by WordPress